CERERE PENTRU LEMN DE FOC SI LEMN DE LUCRU

Către, O.S. CODRII CETĂTILOR RA CODLEA, Subsemnatul/a …………………………………………………………, cu domiciliul in …………………………………………………………………………………………., va rog sa-mi aprobati cantitatea de ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………….. Nr. Telefon ……………………………………………………………………………………………………… Anexez in copie C.I./B.I. DECLARATIE Subsemnatul/a ………………………………………………………….., prin prezenta declar ca am fost informat ca datele Citește mai departe CERERE PENTRU LEMN DE FOC SI LEMN DE LUCRU